Kor-Klingońska Agencja Prasowa Wiki
Advertisement

Do tragicznych wydarzeń doszło podczas nocnej sesji Najwyższej Rady Klingonu, która odbywała się w trakcie przerwy świątecznej. Nieokreślona grupa terrorystów popierających demokrację zakłóciła obrady sesji prywatnej i niepowstrzymywana przez straż porządkową zgłosiła projekt demokratycznych reform.

Dyskusja o demokratyzacji NRK powraca co jakiś czas, jednak zwykle pomysły były odrzucane jako radykalne i niehonorowe. Tym razem ustalono konsensus, który daje pewne nadzieje dla partii demokratycznej.

Wszystkie nowe tytułu lordowskie, nadawane na mocy kodeksu honorowego przez Lorda Incentora, powinny być wcześniej zaopiniowane przez Komisję Instygatorską. Komisja składa się z pięciu jurorów, natomiast jej skład będzie uzupełniony wkrótce drogą demokratycznych wyborów w jednomandatowych okręgach wyborczych. W efekcie, wszystkie przyszłe tytuły lordowskie będą miały sankcję demokratyczną.

Przepis ten spowodował duże poruszenie we frakcji konserwatywnej i pomimo faktu, że obrady toczyły się na sesji prywatnej, w świątyni pokoju i przy nieobecności większości lordów, doszło do wielkiego tumultu.

Straty po stronie obrońców porządku:

 • Wielki Lord Clitoris
 • Wielki Lord Anon
 • Wielki Lord Jackass
 • Lord Kovach, Lord Przewodniczący
 • Lord Close-Enough, Lord Pieczeniarz
 • Lord CapsLock, Lord Szogun
 • Lord Props
 • Lord Qan
 • Lord Nulliusz, dowódca Floty Skarbowej
 • Lord Kazis
 • wicelord Ebenezer
 • wicelord Mulut
 • bajliw Lumbat
 • bajliw Rurek Wolzo
 • generał Zorg
 • generał Ytr'o
 • pułkownik gwardii honorowej Poreth

Straty po stronie demokratycznego zamachu stanu:

 • Lord Morak, Lord Zielona Pietruszka, ambasador przy Bajor
 • Lord Durak, dowódca Floty Cyir
 • Lord Demeke
 • Lord En-masse, Suweren Bractwa Miecza
 • Lord Tong
 • wicelord Niort
 • wicelord Lumen, dowódca 74. pułku rozpoznania Jackassa
 • generał Zing
 • generał Oiy

Ustalony w wyniku pertraktacji tymczasowy skład Komisji Instygatorskiej:

 • kapitan KSO Ruttelh
 • sierżant KSO Igan
 • wicelord Perr, dowódca 22. pułku rozpoznania Prawników
 • bajliw Suzet
 • brygadier Nor syn Werea, Wielki Lord Clitoris

Kryzys spowodował mobilizację członków NRK, którzy porzucają świąteczne obowiązki, by spotkać się podczas specjalnej sesji generalnej, aby naprawić sytuację.

Advertisement