Kor-Klingońska Agencja Prasowa Wiki
Advertisement

Zarząd Otwartego Rynku Prefabrykatów ogłasza kolejny fixing.

Fixing dla ofert z Tury 54

Federacja kupuje 5 frachtowców po max. cenie 5000$

  • zakup 5 frachtowców od Pana Lorana po 5000$/szt (wartość transakcji 25000$)

Garan kupują 4 szt. po max. cenie 140$

  • zakup 4 szt. od Klingonów po 130$/szt. (wartość transakcji 520$)

Haakonian kupują 5 szt. po max.cenie 180$

  • zakup 5 szt. od Klingonów po 130$/szt. (wartość transakcji 620$)

Całkowite obroty: 1170 $

Średni koszt jednostki 130$

Zmiany w zasadach

Podczas obliczania fixingów ORP faworyzuje najwyższe oferty, tj. kupiec z najwyższą ceną kupuje najtańszy towar. Fixing będzie się odbywał w miarę zainteresowania uczestników, nie rzadziej niż raz na turę. Fixing obejmuje tylko jedną najbliższą turę.

Advertisement