Kor-Klingońska Agencja Prasowa Wiki
Advertisement

Wszystkie media w Imperium Klingońskim podchwyciły komunikat służb prasowych Ligi Narodów o następującej treści:

Niniejszym ogłaszamy, iż w sprawie zbrodni wojennych popełnionych
na Selay, rzekomych winnych oddamy samym zainteresowanym (Selay)
pod sąd. W obradach sądu będą uczestniczyć delegaci państw Ligi,
a Anticanie będą mogli przedstawić swoje racje oraz dowody.
Sami delegaci do czasu ogłoszenia winy będą traktowani jako
goście Ligi. Tym samym chcieliśmy ogłosić, iż akcja przeprowadzona
przez Imperium Klingońskie nie była znana ani zaakceptowana przez
Państwa Ligi. Tym samym oficjalnie potępiamy sposób działania
Imperium Klingońskiego w tej sprawie. Zaznaczamy, iż podobne
przypadki w przyszłości spotkają się z konkretnym odzewem oraz
wyciągnięciem konsekwencji.

Nagłówki prasowe oddają jednoznacznie, co opinia publiczna sądzi o komunikacie: "Liga Zdrajców", "Narody bez honoru", "Skandal anticański".

Imperator wezwał w trybie pilnym Lorda Zubera na posiedzenie Rady spraw zagranicznych i Kolegium Majorum NRK. Chodzą plotki o dymisji szefa dyplomacji.

Lord Down-to-Earth, ambasador IK przy Lidze Narodów popełnił honorowe samobójstwo, co przyjęto ciepło na Kronosie. Jego obowiązki przejął poprzedni obserwator przy Lidze wicelord Swag, zapowiadając, że nie pozwoli by interesy klingońskie były jawnie ignorowane wbrew wszelkim prawom obowiązując w Lidze.

- Imperium Klingońskie szanuje i rozumie prawo międzynarodowe, ale zna także ważniejsze pojęcia: sprawiedliwość i honor. - mówi nam wicelord Swag. - To bezprecedensowe, że podobne stanowisko powstało i zostało wysłane gdzieś z Ligi. Nie było tego w obradach, nie było uzgodnione i przegłosowane. To jawne nadużycie procedur w partykularnych interesach i będziemy domagali się szczegółowych wyjaśnień. Straszy się konsekwencjami za co? Za doprowadzenie zbrodniarzy przed sąd?

Pytany o los antikańskich zbrodniarzy wojennych odpowiada:


- Jest uchwała Ligi o tym, by przekazać ich Selay i jest to dla nas prawem. Imperator szuka sprawiedliwości, a nie zemsty, więc jeżeli proces wykaże ich niewinność, jak bardzo się nam to nieprawdopodobne nie wydaje, to żądza sprawiedliwości (wobec ofiar selayobójstwa) zostanie zaspokojona. Natomiast ten komunikat mówi coś o sądzie, gościach Ligi Narodów i innych sprawach, które przegłosowane nie zostały. To nie jest prawo, to jest czyjś wymysł. Dowiem się kto ośmiesza w ten sposób Ligę i jej autorytet.

Gdzie obecnie znajdują się więźniowie Ligi?


- To pytanie do Lorda Blinda, ale podejrzewam, że są gdzieś w siedzibie Ligi Narodów. Być może w bawialni?

Advertisement